Til innholdet

Din bransje - våre løsninger

Våre løsninger gir våre kunder økt effektivitet og høyere lønnsomhet innen flåtestyring, utstyrskontroll og mobil ordrehåndtering. Teknologien er avansert, men løsningene er enkle og brukervennlige."GSGroups systemer har gode funksjoner, er lett håndterlig og presist og har et bra renomé i markedet"  -  Best Transport

Se flere referansekunder her

Kontakt oss
GSGroup leverer morgendagens løsninger

Transport & Logistikk

 • Full kontroll over flåten.
 • Automatisk nedlastning av kjøre- og hviletider.
 • Se kjøreadferd, minimer tomgangskjøring, enkel rapportering og oversikt.
Les mer

Håndverk & Service

 • Enkel oppretting av nye ordre, føring av timer og fakturering.
 • Flåtestyring med GPS for optimal daglig drift.
 • Enklere rapportering til myndigheter.
Les mer

Utleie

 • Se hvilke maskiner og andre objekter som er ledig for nye oppdrag.
 • Enkel oversikt for fakturering.
 • Profesjonell sporing og gjenfinning ved tyveri.
Les mer

Bygg & Anlegg

 • Få full utstyrskontroll med alt i et kart.
 • Få varsler når objekter kommer inn og ut av gitte områder.
 • Alarmsentral og mulighet for vektertjenester.
Les mer

nyheter

Mixed Fleet, One Focus: Streamlining Road Transport for a Sustainable Future

Mixed Fleet, One Focus: Streamlining Road Transport for a Sustainable Future

In today's rapidly evolving world, the need for more efficient, safer, and environmentally sustainable road transport systems has become a critical focus for many industries. As businesses and societies strive to reduce their environmental impact and enhance road safety, the role of advanced technologies, especially Internet of Things (IoT) solutions, becomes central to achieving these goals

Telescopic crane stolen from construction site in Finland, found in Estonia by GSGroup

Telescopic crane stolen from construction site in Finland, found in Estonia by GSGroup

A telescopic crane worth 120,000 euro was stolen from a construction site in Vantaa, just outside Helsinki. The thieves managed to disable the tracking device by cutting the GPS antenna. However, this did not stop GSGroup's search team from locating the crane. 

våre løsninger

fleet management

fleet management

Digital fleet management tools and travel log systems that optimize logistics.

Read More
field service

field service

Field service tools that make it easy to create offers, make new orders, schedule hours, document and bill using a mobile phone - out in the field.

Read More
recovery

recovery

Advanced systems that gives you real time positions of your vehichles, machines and equipment.

Read More
Tool tracking

Equipment control

Get full control of your equipment, your machines and tools, with our small tracking devices. 

Read More